Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009


O άνθρωπος το εδήλωσε και γιαυτό δραπέτευσε. Προς τι το σοκ;