Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Σάββατο 17 Απριλίου 2010


Αυτό το άλλοθι ισοδυναμεί με πανάκριβα spreads. Πληρώνουμε τον πολιτικό χρόνο του ΠΑΣΟΚ που πιστεύει ότι το πολιτικό κόστος είναι πιο σημαντικό από το Εθνικό κόστος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.10


Να δω πως θα φτάσουν. Το ηφαίστειο είναι μαζί μας!