Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009Αυτός τουλάχιστον την βρήκε την ξέρα. Ο άλλος, πνίγηκε στις ανεφάρμοστες υποσχέσεις..