Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009Με τόσο ξαφνική αντικειμενικότητα που σας διακρίνει τελευταία, πολύ φοβάμαι ότι θα φύγουν και... αναγνώστες