Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009Αρκεί η επιλογή να βασίζεται σε πραγματικές ικανότητες και όχι σε μικροκομματικούς υπολογισμούς.