Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008Η Μηδενικη Ανοχή στην πράξη.