Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2008


Μελέτησε λίγο τον μύθο του Ικάρου κάτι λένε όλοι οι μύθοι.
(Λόγω απεργίας του τύπου ας απολαύσουμε τον τύπο)