Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008Επιτρέψτε με να διαφωνήσω ότι εγκαταλείπουν την αποχή.
Η μέχρι τώρα περιφρόνηση τους στο νόμο με βαση το συμφέρον τους
δεν συνηγορεί για αυτό το πρωτοσέλιδο.